అసామాన్యులు

30 కోట్లవిరాళము 

'సొంత లాభం కొంత మానుకు పొరుగు వాడికి తోడుపడవోయ్' అంటారు, కానీ ఆయన తన సొంతమంతా పొరుగు వారే అనుకున్నారు. అందుకే వారికి సాయపడేందుకే తన జీవితాన్ని

READ MORE

"దివ్యదిశ"
' అమ్మ తిట్టిందనో, నాన్న కొట్టాడనో మార్కులు రాలేదనో, హోమ్ వర్క్ చేయలేదనో... అనేకానేక కారణాలతో ఇల్లొదిలి వచ్చే పిల్లలకు 'దివ్య దిశ' స్వచ్చంద సంస్థ తన అక్కున చేర్చుకుంటోంది.' 
 
  

పేదవిద్యార్ధులకు విద్యాదానము 

దొరలు దోచలేరు, దొంగలెత్తుకు పోరు, అందుకే విధ్యాధనం గొప్పది, విద్యాదానమూ గొప్పది. అలాంటి విద్యాధనాన్ని ప్రతిభావంతులైన పెదవిద్యార్ధులకు ఇవ్వ సంకల్పించింది హైదరాబాదులోని 'వృషామణి' ఫౌండేషన్ 
 

శంకర్ నేత్రవైద్యశాల 

ఎక్కడినుంచి సంపాదించామో- తిరిగి అక్కడికే పంపిద్దాం' ఇదీ మనిషికి మేఘం నేర్పే పాఠం. దీనిని ఆకళింపు చేసుకుని ఆచరించే వారు ప్రపంచానికి దగ్గరగా, ప్రచారానికి దూరముగా సేవలు అందిస్తూ వుంటారు.READ MORE